سفارش تبلیغ
صبا

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نوسانات جمعیتی و شاخص توانایی حکومت ( وزن حاکمیتی ) (GW index) د

نوسانات جمعیتی و شاخص توانایی حکومت ( وزن حاکمیتی ) (GW index) در فدراسیون روسیه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – فدراسیون روسیه از جمله کشورهایی است که بعد از فروپاشی شوروی با پدیده پژمردگی جمعیت روبرو گردید. این پدیده علیرغم آثار و تبعات منفی آن, باعث گردید که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی روسیه ارتقاء یابد. دقیقتر آنکه حکومت مستقر در روسیه با ایجاد ثبات در لایه های مدیریتی و نیز کنترل جمعیت توانست اقدام به بازیابی وزن حاکمیتی و وزن سیاسی خود نماید.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODQwNQ